Firedman

ÍNDEX

1.- Biografia
2.- Idees econòmiques de Friedman
3.-Conclusió
4.- Obres destacades
5.- Bibliografia

1.- BIOGRAFIA:

Va nàixer el 31 de juliol de 1912 a la ciutat de Nova York.Era fill de dos immigrants de Bessaràbia (Moldàvia).Quan va morir el seu pare va haver de treballar en diversos botigues i restaurants per poder pagar la matrícula de la Universitat de Rutgers (Nova Jersey), per poder estudiar economia. Es graduà el 1932, continuà però els seus estudis amb un postgrau l'any 1933 a la Universitat de Chicago i el doctorat en estadística a la Universitat de Columbia l'any 1934.

També va treballar en el transcurs de la seva vida per al "National Bureau of Economic Reserarch", el "US Treasury Department" com a consultor per a la realització del Pla Marshall i com assessor polític del govern per a afers interiors i exteriors dels presidents Richard Nixon i Ronald Reagan.

Milton Friedman és el més conegut economista de l'Escola de Chicago i un dels més actius defensors del lliure comprat gràcies, especialment, al seu llibre i sèrie de documentals Llibertat per a triar, en els quals defensava la llibertat econòmica. Era Monetarista i es va oposar al *keynesianisme en el moment de màxim apogeu d'aquest, en els anys cinquanta i seixanta. Va rebre el Premie Nobel per les seues anàlisis del consum, història i teoria monetària.

El 1976 es va traslladar a San Francisco per integrar-se a la Institució Hoover, on va defensar la liberalització econòmica. El 16 de novembre de 2006 morí en un hospital de San Francisco a conseqüència d'un atac de cor a l'edat de 94 anys

2.- IDEES ECONOMIQUES DE FRIEDMAN:

Teoria formulada per Milton Friedman en la dècada del 60 (Universitat del Chi­cago). Es basa en el liberalisme i és una reacció al Keynesianismo. La seva preocupació màxima és la inflació la qual, diu Friedman, és un problema estrictament monetari. La inflació es produïx, segons el monetarismo, perquè hi ha més diners en circulació (en el carrer, en mans de la gent) del que hauria d'haver d'acord a les reserves del Banc Central i a l'activitat econòmica en general Per a evitar que existeixi més diners circulante que les reserves, proposa que l'oferta monetària creixi un percentatge fix, constant i inamovible, que sigui baix per a evitar la inflació però que s'ajusti al creixement del país a llarg termini .A més, el monetarismo sosté que s'ha d'eliminar el dèficit públic (és quan un govern gasta més diners del que recapta per impostos) i evitar, amb una bona legislació, als monopolis, oligopolis i als sindicats perquè interfereixen en el funcionament del mercat de treball (que ha de ser lliure i sense intervenció estatal).

Assessor econòmic de governs conservadors, fou conseller del senador republicà Barry Goldwater, i els presidents nord-americans R. Nixon, R. Reagan i la primera ministra britànica M. Thatcher posaren en pràctica moltes de les seves idees, que més tard van ser, a grans trets, mantingudes per polítics en principi molt menys afins, com ara B. Clinton i T. Blair.

Friedman estava oposat al keynesianisme que era una política econòmica orientada per John M. Keynes i aplicada per Franklin D. Roosevelt en EUA des de 1933 i coneguda amb el nom de New Deal (nou tracte). Consistia en pal·liar els problemes ocasionats per la Gran Depressió iniciada a partir de la caiguda de la borsa en Wall Street 1929 i que va significar la fi del liberalisme econòmic vigent fins a llavors. Para Keynes l'Estat ha d'intervenir en l'economia per a corregir els inconvenients creats per la llibertat en els mercats (monopolis, oligopolis, concentració de poder en els més forts, abusos i explotació contra els obrers, etc.).

Friedman era un defensor del liberalisme econòmic i el lliure mercat.Gràcies a la difusió de la seva obra escrita fou el fundador del monetarisme. L'enunciat fonamental del monetarisme és que el creixement econòmic estable i l'estabilitat en els preus només podria arribar a través d'un continu creixement de la quantitat monetària, per això els bancs centrals deurien ser els responsables de la quantitat de diners en circulació.
Una forta intervenció en l'economia per part de l'Estat contradiu la comprensió sobre la llibertat. En la seva obra principal "Capitalisme i llibertat", explica les seves conviccions sobre la politica social, i expressa que el capitalisme no només representa el millor sistema econòmic sinó que també ofereix l'espai més apte per a la autorealització individual.

Vol que desaparega el salari mínim regulat, la privatització de la seguretat social i l'abolició de les restriccions a les importacions. Milton Friedman va arribar a ser famós per la idea d'atorgar a tots els alumnes bons d'educació sense tenir en compte la renda a les famílies per sota de la línia de pobresa.

3.-CONCLUSIÓ:

Friedman, a més del seu significat com a científic, figura entre els economistes més coneguts del segle XX, especialment per la seva emergència política col·laborant en els projectes de tendencies conservadores, autoritaris i antikeynesianes. L'assessorament a la dictadura militar xilena d'Augusto Pinochet durant els anys '70 a través dels anomenats "Chicago Boys" va significar que per primera vegada les idees de Friedman es van dur a la pràctica amb conseqüències desastroses per a la població, però amb indubtables beneficis per als interessos nord-americans.

El 1976 fou guardonat amb el Premi Nobel d'Economia pels seus estudis en els camps de l'anàlisis del consum, història i teoria monetària i per la demostració de la complexitat de la política d'estabilització.

4.- OBRES DESTACADES:

1953: Essays in Positive Economics

1957: A Theory of the Consumption Function

1959: A Program for Monetary Stability

1962: Capitalism and Freedom

1963: Inflation: Causes and consequences

1969: The Optimum Quantity of Money and Other Essays

1970: The Counter-Revolution in Monetary Theory

1980: Free to Choose: A personal statement, amb Rose Friedman

2000: "Analytical and Continental Traditions in Perspective", pp. 145-159, Friedman, M. a A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, And Heidegger

5.- BIBLIOGRAFIA:

[http://www.elpais.com]

[http://www.wikipèdia.com]

[http://www.liberalismo.org]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License