Jevons

ÍNDEX:
1.William Stanley Jevons…………………………introducció
2.William Stanley Jevons…………………………biografia
3.William Stanley Jevons………………………….estudis realitzats
4.William Stanley Jevons…………………………obres
5.William Stanley Jevons…………………………webgrafia

1.William Stanley Jevons: intoducció

Filòsof i economista britanic. Va naixer l’any 1835 a Liverpool.
Va ser el fundador del marginalismo amb Menger i Walras, va destacar en l’estudi de l’economia política, principalment per les seues idees sobre la teoria dels cicles i l’anàlisi economic.
Influenciat per Boole va elaborar una lògica a la que va anomenar convinacional. Estava basada en un sistema similar al de les taules de la veritat.

2.William Stanley Jevons: biografia

William Stanley Jevons va naixer en Liverpool en mig d’una familia adinerada i culta de comerciants. La bancarrota dels negocis familiars, al 1848, el van obligar a deixar els seus estudis a “University collage” de Londres. Quan tenia 18 anys es va veure obligat a aceptar un treball com a assagista a la “Casa de la Moneda” (Sydney). Però, malgrat això, no va perdre el temps ja que a Australia va dur a terme estudis empírics en matèries molt diverses, des la meteorología fins a estudis socials.
Quan va pareixer que els seus diners ja eren suficients, Jevons va tornar a Inglaterra, on va aconseguir un lloc de treball de professor de lògica, filosofia moral i economia, a la Universitat de Manchester.
Durant la seua vida a Inglaterra va escriure diverses obres de contingut economic, en les quals va expossar els principis de la teoria marginalista, a més d’elaborar una hipótesis de la renda, de l’interés i la productivitat del capital, entre els diversos temes dels quals va escriure.
El final de William Stanley Jevons va ser tràgic. Al llarg de la seua vida va tindre moltes enfermetats que l’obligaven a pasar llargues temporades curant-se a balnearis. Curiosament no va morir víctima de la seua delicada salud, sino ofegat dins una piscina d’un dels balnearis. Va morir a Bexhill al 1882.

3. William Stanley Jevons: estudis realitzats

Heu de parlar de la seua teoria de l'intercanvi i de la teoria dels preus relatius[[/span]]

4. William Stanley Jevons: obres

És autor de:
-Teoria de la economia política (1871)
-Principis de la ciencia (1874)
-Diner i mecanismes de intercanvi (1875)
-La periodicitat de les crisis comercials i les seues justificacions físiques (1890)
-The Coal Question (1865)
-Account of a General Mathematical Theori of Political Economy (1871)
-The State in Relation to Labour (1882)
-Methods of Social Reform (1882)
-Investigations in Currency and Finance (1884)

5.William Stanley Jevons: webgrafia
-www.eumed.net
-www.eco-finanzas.com
-www.wikipedia.org

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License