Malthus

BIOGRAFIA

Thomas Malthus fou un economista anglès nascut el 13 de febrer de 1766. El seu pare fou un caballer cult relacionat amb els principals filòsofs de la seua època. Als 16 anys, fou recomenat a Gilbert Wakefield que fóra tancat a la presó per haver dit que els francesos invadiren Anglaterra.

Als 18, ingressa al Jesús College en Cambridge. Quatre anys més tard, en 1788 s'ordenà al clergat i sense deixar els seus estudis es va graduar en Batxillerat d'Arts el 1791.

El juny de 1793, Malthus va rebre una beca que li va permetre romandre a Cambridge fins el 1804 que va renuncià per a casar-se.

Al 1800 al escriure "An investigation of the cause of present high price of provisions" va tindre l'oportunitat de desenvolupar la tesi que es planteja a l'Assaig. Encara que es evident que al avançar la idea de la demanda efectiva va donar pas a un important desenvolupament del pensament econòmic.

En 1805 fou nombrat professor d' "Història Moderna i Economia Política" del East India College.

Al 1807, va publicar "A letter to Sammuel Wilbread Esq., M.P on his proposed bill for the amendment of the poor laws". Aquí va portar fins a les seues últimes conseqüències la seua tesi sobre els efectes reals de les lleis dels pobres aplicades al cas particular de la vivenda.

En 1811 va iniciar una amistad amd David Ricardo cosa que donaria lloc a una abundant correspondència potser la més important entre els dos economistes de sobrenom.

En 1820, va publicar la seua segona gran obra " Principles of Political Economy considered with a view to their practical applications". Aquesta vegada li preocupa la reducció de la demanda abans que la expansió excesiva de la mateixa. En la seua reflexió està el problema de la reconversió de la economia anglesa en la immediata postguerra. Una economia expandida extraordinàriament durant la guerra però que després de la contesa tenia dificultats per a col.locar la seua producció.

Va morir en plena activitat intelectual en 1834.

IDEA DE LA DEMANDA EFECTIVA:

Els preus augmenten per excés de la demanda abans que per excés dels diners. La quantitat de diners, no es la variable independent que determina el nivell de preus. Els alts preus de les subsistències estimulen l'augment de la quantitat de paper que circula.

Per això, una disminució de la quantitat de paper que circula no ens resol res. Més bé pot travar la circulació i la producció de mercaderies. La qual cosa, del que es tracta, es de disminuir la demanda efectiva, a fi d'aminorar la pressió sobre els preus.

PRINCIPIS DE LA ECONOMIA POLÍTICA:

Després d'aquest follet, Malthus va produir una série de textos de relativa significació.

La cosa fou així, que amb l'excés relatiu de l'oferta, determinà la caiguda del preus. Amb virtut de la caiguda de la demanda, hi havia un excés de mercaderies, capitals i llocs de treball que buscava corregir-se amb el colapsus dels preus.

Però, Malthus va anar més allà i va buscar el conjunt de factors que van detindre o limitar el creixement de la riquesa. La seua idea era que la demanda efectiva fóra definida en uns termes que permeteren maximitzar la producció.

No és que ell estiguera en contradicció dels seus plantejaments sinó que simplement, després de les guerres napoleòniques la preocupació es centrava en la demanda.

A partir d'això, Malthus va parlar en particular de la distribució de la propietat i de la redistribució de l'ingrés: en general de les necessitats de mercats i de la gran importància del comerç intern i extern.

TEORIA DE LA POBLACIÓ:

Aquesta teoria té dos postulats: el primer diu que la població, quan no es veu limitada, augmenta en progressió geomètrica en períodes anuals. El segon postulat estableix que en les circumstàncies més favorables els aliments no poden augmentar més que en progressió aritmètica per any.

El resultat de la teoria de la pobalció seria que la conseqüència de la lluita entre pobalció i oferta d'aliments originaria una economia de subsistència, on els salaris mai muntarien més que per a una quantitat mínima d'aliments necessaris per a nutrir-se.

TEORIA DE L'ESTALVI I EL CONSUM:

L'herència més important de Malthus a la teoria econòmica és la seua visió que té per a la llei de rendiments decreixents, especialment per a la agricultura. Malthus va ser probablement el primer economisa que observà el comportament del estalvi i el consum de forma sistemàtica. Ell assenyalà que l'excés d'estalvi va en prejudici de la demanda de béns de consum, doncs són diners que deixa de gastar-se en l'adquisició d'aquests béns. Des d'aleshores, l'estalvi, tan recomanat per Adam Smith com una necessita absoluta, començà a ser polèmic, doncs si bé es cert que és la font des d'on sorgeix la inversió, el seu excessiu foment pot arribar a frenar la demanda de béns de consum i, en conseqüència, podria generar una depressió econòmica.

WEBGRAFIA:

www.ecobachillerato.com/economistas/malthus.htm - 27k -

ca.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus - 26k

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License