Mill

BIOGRAFIA

John Stuart Mill fou un historiador, filòsof i economista anglès, nascut a Londres el 20 de maig del 1806. Va viure 67 anys, en els quals podem destacar que va ser un dels principals representants del neoempirisme anglès del s. XIX.

Un dels principals pilars de la seua educació va ser el seu pare, James Mill, que li va donar una educació molt rigorosa i el va aïllar deliberadament del contacte amb altres nois de la seua edat. L’objectiu de James Mill era crear una figura intel·lectual que continues difonent les idees de l’utilitarisme després de la seua mort. Per tant, va influir notablement en les seues idees junt amb les utilitaristes de Bentham, ja que no va assistir a l'escola. També li va ser de gran ajuda la seua dona, Haried Taylor, amb la qual compartia les seues idees i interessos intel·lectuals. Gràcies a la seua col·laboració, va publicar una sèrie d'obres sobre la política i l'ètica.

De ben menut, estudià llatí, geometria i àlgebra. Més tard, féu de mestre als seus germans petits. Les seues lectures principals eren sobre temes de història. La seua dedicació a l’estudi el va portar a estudiar economia política i el va familiaritzar amb les idees d'Adam Smith i David Ricardo. Als 14 anys, ingressà a una empresa anomenada “East India”, en la qual aconsegueix alts càrrecs de responsabilitat.

OBRES

En la seua trajectòria professional, cal destacar que va ser un escriptor tant d'obres filosòfiques com econòmiques. La seua activitat com a escriptor va començar cap al 1822 amb una sèrie d’articles i assajos. Després d’una crisi personal cap als 20 anys, de la qual va eixir amb un pensament menys rígid i amb unes idees més tolerants sobre la naturalesa humana. En les seues obres filosòfiques cal destacar les idees sobre la lògica que van aparèixer exposades en "A System of Logic" (un sistema de la lògica racionadora i inductiva). Així doncs, Mill va profunditzar en el tractament de felicitat iniciat per Bentham. Aquest històric i concret aspecte de l'ultraisme fou la clau de la concepció de les institucions de justícia i llibertat.

john_stuart_mill_int[1].jpg

El famós principi de Mill enuncia en el seu assaig sobre la llibertat que pretén salvaguardar la llibertat que tenia l'individu per persguir les seues pròpies metes en el seu domini privat. D'altra banda, cal remarcar totes les seues idees econòmiques i les seues obres, en què les exposava. Les idees sobre l’economia política de Stuart es troben explicades, bàsicament, en la seua obra Principles of Political Economy publicada també en dos volums al 1848. En aquesta obra, convençut que la qüestió social és tan important com els problemes polítics, posa en dubte el caràcter inamovible de la propietat privada i critica el sistema de distribució del treball i de la propietat que condemna les classes treballadores a una situació desesperada de fam i misèria. Encara que no arriba a una solució de tipus socialista, John Stuart Mill té el mèrit d’haver-se replantejat el tema social des d’una perspectiva nova.

ECONOMIA INTERNACIONAL

John Stuart Mill va ser l'últim gran representant del pensament econòmic caracteritzat per tindre una concepció amplia del món. A més a més, ell pensava que l'economia era com una ciència que usava un mètode a priori. Un altre element de importància en el seu pensament va ser una tendència a l'eclecticisme que al seu torn ho feia difícil de classificar, però d'entendre.
Mill va arribar a la conclusió que els termes del comerç depenen de la demanda entre països dels productes importats.

ECONOMIA DE LA PRODUCCIÓ I DE LA DISTRIBUCIÓ

John considerava que les lleis de la producció no depenien d'un règim economicsocial, donat que aquest només depén de les lleis de la distribució.
Al mateix temps, va fer una clara diferenciació entre les lleis de la producció i de la distribució. En quant a la producció va dir que eren de caràcter natural on la intervenció humana no podia canviar cap llei. Mentre que en la distribució, afirmà que eren productes de correccions socials.
Mill va donar un pas enrere en la teoria del valor, teoria que la va presentar en funció dels costos de producció, en la qual els costos monetaris representen fonamentalment als costos reals de les desutilitats del treball i la abstinença del consum dels capitalistes. És a dir, que reduïa el valor a les despeses de producció.

TEORIA DEL FONS SALARIAL

John Stuar Mill va formular la teoria del fons salarial, segons la qual el nivell de salaris s'explica d'una banda en l'oferta i de l'altra en la demanda. Aquesta va ser caracteritzada en l'existència d'un fons de diners que els empresaris destinen als treballadors com a anticipació de salari, i aquest salari, restaria determinat dividint l'import dels fons entre els treballadors. La determinació del volum dels fons estava íntimament lligada a l'acumulació, i així, es produïa un augment de fons, en la qual cosa implicava un increment del preu del treball. Les crítiques a la teoria del fons salarial, porten a la fi del segle XIX i al començament del XX, a la formulació de noves teories de la demanda de treball com a fonament per a la fixació del salari.

BIBLIOGRAFIA

http://alcoberro.info/V1/utilitarisme6.htm
http://usuarios.lycos.es/Cantemar/Stuart.html
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/Mill%20John%Stuart.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://www.biografiasividas.com/biografia/m/mill.htm
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0140731
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/Mill.htm
http://www.gestiopolis.com(canales/economia/articulos/no8/Ciclope5.htm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License