Walras

ÍNDEX
1.- BIOGRAFIA
2.- TEORIA ECONÒMICA
3.- OBRES
4.- APORTACIONS
5.- BIBLIOGRAFIA

1.- BIOGRAFIA
León Walras va ser un economista francès de l'Escola de Lausana que va nàixer el 16 de desembre de 1834 a Évreux (França) i va morir el 5 de gener de 1910 a Clarens-Montreux (Suïssa).
El seu pare Auguste Walras també va ser economista.
Des de 1844 va estudiar al col·legi de Caen.
El 1850 va estudiar al Liceu de Douai.
El 1851 es va diplomar com a Batxiller de Lletres i el 1853 com Batxiller de Ciències.
El 1854 va entrar a París a l'École des Mines i més tard com no li interessava l'Enginyeria ho va deixar. Va aprendre pel seu compte filosofia, història, crítica de literatura i art, economia i ciències socials.
El 1859 va escriure el seu primer treball econòmic.
El 1860 va participar en el Congrés Internacional Tributari reunit a Lausana. També va participar en el concurs del cantó de Vaud sobre la qüestió de l'impost, formulant la teoria de l'atribució de la terra i la renta de béns arrels a l'Estat, en el que va obtindre el quart premi.
Fins al 1868 va contribuir amb els diaris en els quals va desarrotllar el seu pensament. Va treballar en la Caixa de Descomptes, entre el 1866 i 1868 van aparèixer el Diari el Treball i la Revista del moviment cooperatiu, on es va mostrar com a promotor actiu de les formes d'associacions populars i en particular de les cooperatives.
El 1869 van ficar la carrera d' Economia política en la Universitat de Lausana. Com que va presentar el treball en 1860, el van cridar al concurs que es va fer per a ser anomenat professor, i va respondre manifestant que volia crear una escola de matemàtiques i va ser anomenat professor d'Economia política, en la que va estar del 1870 a 1892.

2.- TEORIA ECONÒMICA
Per a ell la teoria econòmica es basa en 2 idees:
-Cada persona o empresa tendeix a maximitzar les seues guanys.
-Les demandes de cada béns s'han de ser iguales que la seua oferta.
Ell va concloure que les funcions de demanda i oferta d'un producte depenien tant del seu preu, com dels preus dels altres productes, rentes, costos de producció i altres factors.
La seua teoria moneritària, va ser a partir de la necessitat individual de mitjans de pagament.

3.-OBRES
-Francis Saveur, 1858.
-"De la Propriété Intellectuelle", 1859, Journal des Economistes.
-L'Economie Politique et la Justice, 1860.
-"Paradoxes Économiques I", 1860, Journal des Economistes.
-"Théorie Critique de l'Impôt, 1861.
-De l'Impôt dans le Cantont de Vaud, 1861.
-Les Associations Populaires de Consommation, de Production et de Crèdit, 1865.
-"La Bourse et le Crèdit", 1867, Paris Guide.
-Recherche de l'Idéal Social, 1868.
-"Principe d'une Théorie Mathématique de l'Échange", 1874, Journal des Economistes.
-Elements of Pure Economics, or the theory of social wealth, 1874. 
-"Correspondance entre M. Jevons, professeur a Manchester, et M. Walras, professeur a Lausanne", 1874, Journal des Economistes.
-Théorie Mathématique de la Richesse Sociale, 1883.
-Notice Autobiographique de Lé Walras, 1893. 
-Etudes d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale, 1896.
-Etudes d'Économie Politique Appliquée: théorie de la production de la richesse sociale, 1898.
-"Thérie du Crédit", 1898, Revue d'Economie Politique.
-"Sur le Equations de la Circulations", 1899, Giornale degli Economisti
-"Cournot et l'Économique Mathématique", 1905, Gazette de Lausanne.
-"La Paix par la Justice Sociale et le Libre Échange", 1907, Questions Pratiques de Legislation Ouvriere.
-L'Etat et le Chemin de Fer  
-"Leone Walras, Autobiografia", 1908, Giornale degli Economisti.
-"Un Initiateur en Économie Politique, A.A. Walras", 1908, La Revue du Mois.
-"Economique et Mechanique", 1909, Bulletin de la Societe Vaudoise de Sciences Naturelles.

4.-APORTACIONS
Va ser el primer en analitzar i descriure l'equilibri general de la competència perfecta per a explicar com els preus es poden determinar per les interaccions entre els mercats.
La seua teoria es va basar en supòsits restringits i no va explicar com els preus es poden determinar donada l'existència mercaderies del capital. El seu treball va proporcionar fonaments per a un treball més important que va ampliar la teoria general de l'equilibri que consistia en uns demandants que vulguen adquirir uns béns o serveis i uns oferents que pretenen vendre'ls. Perquè l'intercanvi es produïsca, cal que demandants i oferents arriben a un acord sobre el preu i la quantitat de béns que s'intercanviaran. Aquest acord es denomina equilibri de mercat, que és el seu preu i quantitat en els quals coincideixen els desitjos dels demandants i dels oferents.

5.- BIBLIOGRAFIA
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walras.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Walras
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Walras.htm
Enciclopèdia concisa sopena
llibre:grandes biografias ed. oceano

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License